Ofte Stilte Spørsmål - Registrering av Panama Yacht

Kan noen nasjonale søke om Panama yacht registrering?

Alle kan sende inn et forslag til en ny standard.

Godtar du papirarbeid på hvilket som helst språk?

Alle papirene må være på engelsk eller spansk; ethvert papirarbeid på et annet språk krever en sverget oversettelse til spansk. Vi skal takle det.

Hvilke papirer er nødvendig for å registrere yachten?

Papirarbeidet som kreves for å registrere en yacht i Panama er:

For den foreløpige registreringen:

✓En kopi av den legaliserte fullmakten (POA), som utnevner noen til å representere yachteieren under registreringsprosedyren.

✓En kopi av salgsbrevet (BOS), som fungerer som bevis på yachtens juridiske eierskapsoverføring.

✓En kopi av det legaliserte sertifiseringsbrevet fra eieren for en lystyacht, som bekrefter yachtens bruk utelukkende til rekreasjonsformål.

✓Byggmestersertifikat

For den foreløpige registreringen:

✓Original Apostilled Fullmakt (POA): Dette juridiske dokumentet utnevner noen til å representere yachtens eier i håndteringen av registreringsprosedyren.

✓Original Apostilled Bill of Sale (BOS): Dette dokumentet viser yachtens juridiske overføring av eierskap.

✓Et originalt, juridisk bindende sertifiseringsbrev fra eieren for en lystyacht: Dette dokumentet bekrefter bruken av yachten utelukkende til rekreasjons- og ikke forretningsformål.

✓Original apostillet sletting av byggesertifikat fra tidligere register: Dette dokumentet viser at yachten er fjernet fra sitt tidligere register og ikke lenger er registrert i utlandet.

✓Liste over radioutstyr om bord: Dette er et dokument som beskriver alt radioutstyr om bord

Hva er den estimerte tiden det vil ta før yachten min blir registrert i Panama?

Du kan dra nytte av Panama-yachtregistreringen ved å få din foreløpige yachtregistrering på så lite som 2 virkedager. Dette innebærer at du nesten umiddelbart kan bruke Panama-yachtregistreringen. De to virkedagene begynner når vi har mottatt de nødvendige skannede dokumentene fra deg.

Gir du provisoriske midler?

Ja, den første fasen av registreringen krever utstedelse av provisorisk patent og radiolisens, begge gyldige i 6 måneder. I denne perioden bør originaler etterspørres og har ingen ekstra kostnad.

Hvor raskt kan du gi den foreløpige?

Den foreløpige registreringen kan gis innen 24 arbeidstimer hvis alle papirer er levert. Du kan bruke det foreløpige dokumentet til å seile yachten din allerede.

Hvordan ser registreringsdokumentet ut?

Patent- og radiolisensen for en yacht registrert i Panama er utstedt av Panama Maritime Authority (PMA) og er trykt på sikkerhetspapir. Det vil typisk inkludere PMAs graverte stempel og våpenskjoldet til republikken Panama.

Hvor lenge er Panama-registreringen gyldig?

Gyldigheten av en yachtregistrering i Panama varer vanligvis i 2 år for fritidsyachter og 5 år for kommersielt registrerte yachter, hvoretter den må fornyes. Fornyelsesprosessen er som den første registreringsprosessen og innebærer å sende inn oppdatert dokumentasjon og betale eventuelle gebyrer. Det er viktig å merke seg at å ikke fornye registreringen i tide kan medføre bøter og bøter.

Er inspeksjon nødvendig?

Private yachter krever ingen inspeksjoner. Imidlertid er forsikring og en vurderingsundersøkelse nødvendig for kommersielle yachter over 500 bruttotonn. Selv om det ikke er noen øvre aldersgrense for PMD [Panama Maritime Authority], kan det av og til be om en vurderingsundersøkelse for eldre yachter.

Må papirene apostilleres?

Ja, når du søker om originalregistrering, må fullmakt, salgsbrev og sletting leveres til registeret, og de må være apostillete og originale.

Er det mulighet for å registrere kajakk/jetski?

Dessverre ikke. Vi kan imidlertid sende inn en søknad om registrering sammen med den for hovedyachten.

Hvilket flagg trenger jeg for å fly på yachten min når registreringen er fullført?

Panamas flagg skal alltid flys på yachten etter at de er registrert i Panama.

Hjelper du med MMSI-lisensen?

Ja, vi kan be om MMSI mens vi søker om registreringen uten ekstra kostnad.

Hvilke betalingsmåter aksepteres?

Alle betalingsmåter godtas.

Hva slags lisens kreves for å seile?

International Certificate of Competency (ICC) og International Sailing License and Credentials (SLC) er de mest aksepterte. Du bør være kvalifisert for ethvert charter fordi ICC er akseptert av FN og brukt i det meste av Europa og Middelhavet.

Hvordan kan jeg kansellere den nåværende Panama-registreringen?

Hvis alle skatter og avgifter knyttet til yachten er betalt og oppdatert, kan den juridiske representanten i Panama be om sletting av yachten fra Panama-registeret. Forespørselen kan gjøres på grunn av overføring av yachten til et annet register eller annen grunn eieren ønsker å påberope seg. Den juridiske representanten må gi nødvendig dokumentasjon, for eksempel bevis på overføring eller salg, til Panama Maritime Authority (PMA) for å starte avregistreringsprosessen.

Alle internasjonale betalingsmetoder akseptert